European Centre for Zoroastrian Studies

  • Plein écran
  • Ecran large
  • Ecran étroit
  • Agrandir le texte
  • Taille par défaut
  • Rapetisser le texte
Envoyer Imprimer

رخدادی شگفت آور در رابطه با کانون ،پست و گمرک بلژیک
ماجرائی که باعث تبلیغی مهم برای کانون گردید.

در هفته نخست ماه جولای ، پستچی یک قبض سفارشی در صندوق پست کانون گذاشت. در روی این قبض نوشته شده بود بسته ای برای شما در پستخانه است. بیایید و آنرا بگیرید.
ما روز بعد به پستخانه رفتیم و پس از نشان دادن کارت شناسایی و امضاء کردن دفتر ویژه و پرداخت40 یورو (43دلار)، برای گمرکی، کارمند پستخانه یک گونی سفید رنگ بسیار بزرگی را که نزدیک به 45 کيلو گرم بود بما داد.
گونی را کشان کشان به ماشين آوردیم همین که در ماشین بندهای محکم گونی را باز کردیم با شگفتی تمام دیدیم در درون آن گونی سدها (صد ها) پاکت و نامه و بسته و يا فرستاده های دولتی و کادوهای گوناگون و غیره که مردم از مصر و چندی از آمریکا برای آشنايان ، دوستان و يا اداره های گوناگون پست کرده بودند (که هیچ ربطی به ما نداشت) در درون آن گونی بزرگ است.
در روی آن گونی نگاه کردیم ، دیدیم نوشته "پست مصر" ولی یک چهارم نامه هایی که در گونی بود از آمریکا به نشانی های مردم در بلژیک پست شده بود.
ما دوباره آن گونی سنگین را کشان کشان به پستخانه برگرداندیم . رئیس پستخانه را هم صدا زدیم و باو گفتیم که درون این گونی سدها نامه و بسته هایی است که از مصر و آمریکا برای سدها نفردر بلژيک فرستاده شده و این گونی را هم پست مصر برای پست بلژیک فرستاده تا نامه ها و بسته های درون آنرا ميان صاحبان آنها پخش کند.
گفتیم این گونی را پس بگیرید و 40 یورو که ما ده دقيقه پيش بابت گمرکی اين گونی پرداخت کردیم را هم پس بدهید.
او گفت که این اشتباه از سوی گمرک روی داده و شما باید این گونی را به گمرک برده و پول خود را از آن اداره پس بگیرید . بگومگوی ما بی نتیجه ماند پس از اینکه با آن گونی به کانون آمدیم ، به گمرک تلفن کردیم و کارمند گمرک بما گفت این گون را باید به پستخانه ببرید. و به ما ربطی ندارد!!
فردای آنروز ما هم چند روزنامه پر تیراژ بلژیک و تلویزیون و رادیو رسمی بلژیک را به کانون فرا خواندیم. و ماجرا را بازگو کردیم.
خبرنگاران ، عکاسان و فيلمبرداران از روزنامه های گوناگون و تلويزيون به کانون آمدند و ساعتها در کانون عکس برداری، فيلمبرداری و با دبير کانون مصاحبه نمودند.
تلویزیون بلژيک در ساعت 19:30 دقیقه که پر بیننده ترین زمان در روز است فیلمی را که از کانون تهیه کرده بودند نشان داد و پر تیراژ ترین روزنامه ها چه بزبان فرانسه و چه بزبان هلندی درباره کانون و این گونی پستی مقاله ها نوشتند .
مردمی که چشم براه دريافت نامه های خود از مصر و آمریکا بودند با دیدن فیلم در تلویزیون و یا خواندن مقاله ها شماره تلفن کانون را پیدا کردند و روزهایی بود که تا 25 نفر به کانون زنگ میزدند و با نگرانی میپرسیدند که آیا نامه و یا بسته ای برای آنها در آن گونی هست؟
پایان ماجرا: سر انجام پس از يکماه سر و صدای بزرگ در اين باره، اداره مرکزی پست بما تماس گرفت و ماموری فرستادند و پس از پس دادن 40 يورو که ما برای « گمرکی» به آنها داده بوديم و پوزش خواهی و دادن يک هديه به کانون گونی پستی را گرفته و با خود بردند.

 

Vous êtes ici :